MoshRemote Radio ControlSM6KIN opto modem

Gamla sidor, inte längre aktuella.

Här finns länkar till några gamla projekt, numera nedlagda.

Min gamla hemsida genomgick många utvecklingsstadier allt eftersom nya intressen uppstod och gamla försvann.

Det första projektet, som fick en egen  hemsida pågick 1994-2000. Det var MOSH, ett dataprogram för sändning av telegrafi. Det hade många finesser, bl.a. de svenska bokstäverna ÅÄÖ, som saknades i andra program som så småningom dök upp. Programmet var skrivet för DOS. Den sista datorgenerationen man kunde använda det till var Windows-98.

Ett annat projekt drevs tillsammans med vännen Malcolm (Mac), SM6KIN, under åren 2000-2007. Mac blev S.K. det året. Vi kallade projektet RRC, Remote Radio Control. Med RRC kunde vi sända PSK31 från en radio som styrdes på avstånd via telefonnätet. Det blev en hel del både hård- och mjukvara, som möjligen kan komma till nytta i andra konstruktioner.

Som en spin-off av RRC utvecklade Malcolm ett modem för styrning av ljudkortet, avsett för digitala sändningsmoder. Han hade en egen hemsida för projektet. Till vänster finns en länk till hans sida.


 

Lycka till med läsningen!

      

Sidan påbörjad 2018, men än lär det dröja...
 

For contact e-mail Peter / SM6KFY: