Jorden runt med Caminante II

Caminante II, GKSS hamn i Långedrag, Göteborg, före avresan den 19/7 2012
Ombord fanns Tina och Gustaf, Karin och Lovisa samt Hans, som följde med till Skottland

Och resans mål?  -Bara vinden vet...
Caminante - vandrar för vandrandets skull


Samordnare (redaktör för innehåll): Peter, Gustafs pappa
Webmaster (ansvarig i tekniska frågor): Johan,Gustafs lillbrorsa
För materialet gäller lagstadgade upphovsmannaregler.