20 nov 2013 2013-11-20 16:41 2013-11-20 16:41

Inomskrs med full fart bidevind

Caminante fräser fram, hårdskotad i 7.3 knop. Sjön är ganska platt, det är grunda vatten med spridda rev. Det är 43 sjömil öppet vatten åt land i lovart, så det är inte helt platt men ingen dyning. Vi seglar mot NNW, in i en stor bukt på Kuba. Vi har sett seglande fiskekanoter och några mindre fiskebåtar i trä med stort soltak. Trots att det är härligt skyddade vatten med tusen nöjen att roa sig med finns inte en enda fritidsbåt och bara ynka tre eller fyra små fiskebåtar på ett dygn. Den kommunistiska politiken skyddar (omedvetet?) havet mot överexploatering (eller utnyttjande överhuvudtaget?). I vattnen från Jamaica fram till Kuba såg vi ganska mycket sopor i vattnet, troligen från Haiti som är i lovart. Sedan vi nått Kuba har jag inte sett något enda skräp. En tillfällighet?

Vi tillbringade natten ankrade på 17 meters djup, till synes mitt ute på havet. Man såg land vid horisonten där spridda ljus visade att där fanns enstaka hus och elektricitet. Det var bara ett tremetersrev som skyddade oss mot de tio sekundmeters vinden som kom igång i och med skymningen tillsammans med blixtrande färgprakt och spridda squallmoln. Lite guppigt, men inte så vi led av det, och vi körde några timmars skola omväxlande med dödsföraktande hopp från relingen i det 29-gradiga vattnet innan vi fick “fritid” och alla fick göra vad de ville. “Från var och en efter hennes förmåga och åt var och en efter hennes behov…” Denna (utslitna?) tes fungerar utmärkt ombord. Återstår att se vad den resulterat i på land. Efter skolarbetet var det skönt att höra laddningen från vindsnurran när alla satt och läste på varsinn dator eller läsplatta.. Själv har jag fått en pervers böjelse åt latinsk grammatik de senaste veckorna och kan inte låta bli mina pirate-bay-fyndade kursböcker.
. Det är en av poängerna med långsegling: att det finns tid att begrava sig i introverta begrundelser.

Gustaf 15.40Z 20Nov, 2013 20-13.2’N 77-52.5’W