28 jul 2012 2012-07-28 22:43 2012-07-28 22:43

Koks i lasten

Tre röda säckar med koks har nu släpats ombord lämnandes svarta spår på det “vita” däcket. Men varmt och skönt är det nu ombord i kajutan trots lite snåla yttertemperaturer.
I morgon lättar vi åter ankar för att pressa oss genom tidvattenströmmar och passera “vredens udde” Cape Wrath.